Friday, 22/01/2021 - 20:51|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Sảng Mộc

BÁO CÁO V/v hưởng ứng tham gia triển khai chiến dịch rà quét, xử lý mã độc năm 2020

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VÕ NHAI                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC SẢNG MỘC                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc             

       Số:118 /BC- THSM

 

BÁO CÁO

V/v hưởng ứng tham gia triển khai chiến dịch rà quét,

xử lý mã độc năm 2020

Thực hiện Công văn số1205/STTTT-CNTT ngày 25/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên; Công văn số 2067/SGDĐT-KTKĐCL ngày 30/9/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên về việc hỗ trợ triển khai chiến dịch rà quét xử lý mã độc năm 2020;

Thực hiện Công văn 792/PGDĐT ngày 02/10/2020 V/v hưởng ứng, tham gia triển khai chiến dịch rà quét, xử lý mã độc năm 2020,

         Trường PTDTBT Tiểu học Sảng Mộc đã triển khai rà quét, xử lý mã độc năm 2020 đối với hệ thống máy tính của đơn vị, cá nhân giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Đảm bảo 100% máy tính có kết nối Internet của nhà trường và của cá nhân được rà soát, kiểm tra.

- Số giáo viên đã tham gia và tải bộ công cụ: 24/29  người

Trên đây là báo cáo hưởng ứng tham gia triển khai chiến dịch rà quét, xử lý mã độc năm 2020 của trường PTDTBT TH Sảng Mộc./.

 

Nơi nhận:

- Website nhà trường;

- Lưu: VT.     

                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                        Nguyễn Thị Nghĩa    

 

 

               

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 4
Tháng 01 : 62
Năm 2021 : 62