Thursday, 06/10/2022 - 11:49|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Sảng Mộc

Ngày pháp luật Việt Nam

          Ở nước ta, ngày 09-11-1946, bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa được ban hành. Sau Hiến pháp 1946, đất nước ta đã có Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 1992. Những tư tưởng lập hiến, những giá trị dân chủ, quyền con người, quyền công dân, tư tưởng và mô hình tổ chức nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân được ghi nhận trong Hiến pháp năm 1946 luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tất cả các bản hiến pháp và toàn bộ hệ thống pháp luật của nước ta.
          Chính vì vậy, ngày 09-11, ngày ban hành Hiến pháp 1946 được xác định là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngày Pháp luật) đã được chính thức luật hóa trong Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (có hiệu lực từ ngày 01-01-2013). Điều 8 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật quy định: “Ngày 9 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội”.
       Ý nghĩa Ngày Pháp luật Việt Nam
        Việc Quốc hội thông qua Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó quy định ngày 9/11 hàng năm là Ngày Pháp luật nhằm nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật, tích cực tham gia bảo vệ Hiến pháp, pháp luật; để tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, cán bộ công chức trong thực thi pháp luật vì tương lai của mỗi người và tiền đồ của đất nước là vô cùng cần thiết.
          Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là thông điệp gửi đến nhân dân thế giới, các nhà đầu tư nước ngoài hình ảnh của một nước Việt Nam đang đổi mới và xây dựng một đất nước thượng tôn Hiến pháp, pháp luật.

         Ngày 9 tháng 11 được coi là điểm mốc, là sợi chỉ đỏ kết nối xuyên suốt, có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư. Nhắc nhở, giáo dục mọi người ý thức tôn trọng pháp luật để không chỉ là một ngày mà phấn đấu sẽ là ba trăm sáu mươi lăm ngày trong một năm, mọi tổ chức, cá nhân tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật, thực hiện khẩu hiệu “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

        Để hướng ứng ngày pháp luật Việt Nam, chiều ngày 12.11.2021 trường PTDTBT Tiểu học Sảng Mộc họp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Trông buổi họp đã triển khai các nội dung sau:

- Luật Bảo vệ bí mật nhà nước số 29/2018/QH14 ngày 15/11/2018.

-  Nghị định số 26/2020/-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.

-Quyết định 809/-TTg về Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

- Thông tư 11/2017/TT-BCA Danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành giáo dục và đào tạo Thuộc lĩnh vực Bộ máy hành chính, Giáo dục.

- Công văn 433/ QĐ - UBND tỉnh Thái Nguyên ngày 24 tháng 2 năm 2021. Ban hành quy chế bảo vệ bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Thái Nguyên.

- QĐ số 529/QĐ/ SGDĐT Thái NGuyên ngày 20 tháng 4 năm 2021 về việc ban hành quy chế bảo vệ bí mật nhà nước ngành giáo dục tỉnh Thái Nguyên.

Một số hình ảnh:

Nguồn:thsangmoc.thainguyen.edu.vn Copy link
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 443
Hôm qua : 9
Tháng 10 : 596
Năm 2022 : 3.719